VIA University College

VIA University College

Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Telefon: 87 55 00 00 Website: https://www.via.dk/ E-mail:

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole, som er fordelt på otte campusser placeret i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C. Vi har mere end 50 professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser fordelt i hele den midtjyske region og forskningsmiljøer, som kobler sig til disse uddannelsesområder.

VIA er desuden Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse inden for bl.a. ledelse, projektledelse, byggeri, energi, teknik og miljø, offentlig styring, sundhed og pædagogik og på årsbasis møder vores ca. 20.000 kursister en kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring, som skal kunne tage i brug fra dag 1. VIA henvender sig både til det offentlige og det private arbejdsmarked - til enkeltpersoner med en bred pallette af kurser, konferencer individuelle diplom- eller akademiforløb og til virksomheder, kommuner og organisationer viden og praktiske erfaring via konsulentbistand, strategisk sparring og målrettet opkvalificering af både ledere og medarbejdere.

VIA laver anvendt forskning i tæt samarbejde med andre videnmiljøer, virksomheder og offentlige institutioner til gavn for vores uddannelser og det samfund, vi uddanner til.

Artikler

 • Fællesskabelse – Tre modeller til at afklare hvorfor, hvordan og med hvem
  21.03.18 Velfærd

  Etableringen af lokale fællesskaber er kommet på dagsordenen i mange kommuner. Men hvilken rolle er den optimale for kommunerne at spille i fællesskabelse? Skal de involvere sig aktivt, skal de stå på sidelinjen og blande sig så lidt som muligt, elle

 • Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin
  07.03.18 Ledelse

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til opgaveløsning kræver nye kompetencer.

 • Hvornår giver samskabelse mening?
  27.02.18 Velfærd

  Skal samskabelse finde sted, når offentlige organisationer definerer opgaver, udvikler løsninger eller først i selve opgavevaretagelsen?