Samfundslederskab i Skandinavien

co/Mediehuset DenOffentlige,

Telefon: 3148 5030 Website: denoffentlige.dk/tidsskriftet-sis E-mail:

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø&I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler.
 
 
Samfundslederskab i Skandinavien vil lægge vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og have hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. Tidsskriftet vil udkomme på DenOffentlige, når der er nye reviewede artikler, og 4-8 gange årligt udgive opsamlende digitale temaer til abonnenter. 
 
Det nye medie har en bredere tværfaglig lederskabsprofil end Ø & I, og vil udvide problemfeltet med en række aktuelle politiske, psykologiske, relationelle, etiske og æstetiske aspekter. Vi vil her behandle både det offentlige og det private lederskab, set ud fra en kritisk, brugerorienteret og konstruktivistisk synsvinkel.
 
Tidskriftet vil fortsat have review af indsendte artikler, så skribenterne også fremover får merit for deres artikler. Hertil vil redaktionen på DenOffentlige løbende følge med i udgivelserne og producere egentlige nyhedsartikler på baggrund af den formidlede forskning i tidsskriftet. Udover publicering i det redaktionelle miljø på DenOffentlige, hvor alle kan læse med gratis, kan artikler således også opnå udgivelse i mediets egne nyhedsbreve samt i de udgivelser - på print og digitalt - som tidskriftet udgiver i samarbejde med Mediehuset DenOffentlige.
 
Det eksisterende faglige samarbejde med fagfæller og forfattere om lederskab i Skandinavien fortsætter, og vil blive suppleret med kompetencer inden for de nye ledelsesfelter. 
 
Her kan du finde digitaliserede forskningsartikler fra det tidligere Økonomistyring & Informatiks arkiv.  
 
Vil du skrive eller sende en forskningsartikel til SiS? Find information og vejledning til skribenter her
 
Redaktionskomité i Danmark
Peter Beyer, akad.ing., ph.d., ekstern lektor, CBS
John K. Christiansen, ph.d., professor, CBS
Peter Munk Christiansen, ph.d., professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Cecilie Wagner Falkenstrøm, ph.d.stip., kunstner og forfatter, London Akademy of Art.
Ivar Friis, ph.d., lektor, CBS
Allan Hansen, ph.d., professor, CBS
Jørn Helder, ph.d., ekstern lektor, CBH Business Akademy
Steen Hildebrandt, ph.d., professor, Aarhus Universitet
Lise Justensen, ph.d., lector, CBS
Mogens Kühn Pedersen, dr.merc., professor, CBS
Karen Lumholt, journalist og samfundsdebattør, tilknyttet bevægelsen ‘Det er vores fremtid’
Jan B. Mouritsen, dr.merc., professor, CBS
Jeppe Agger Nielsen, ph.d., professor, Inst. For Statskundskab, Aalborg Universitet
Steen Nielsen, ekon.dr., lektor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Jonas Norgaard Mortensen, forfatter og samfundsdebattør, direktør for Institut for Relationspsykologi
Kim Normann Andersen, ph.d., professor, CBS
Hanne Nørreklit, ph.d., professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Søren Obed Madsen, ph.d., post-doc., CBS
Carsten Rohde, ph.d., professor, CBS
Karsten Ronit, ph.d., lektor, Statskundskab, Københavns Universitet
Peter Skærbæk, ph.d., professor, CBS
Karsten Vrangbæk, ph.d., lektor, Statskundskab og Sundhed, Københavns Universitet
Peter Aagaard, ph.d., lektor, Roskilde Universitet
 
Redaktionskomité i Norge
Haldor Byrkeflot, dr.polit., Universitetet i Bergen
Eivind Falkum, forsker ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning
Dag Øivind Madsen, ph.d., førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Kjell Arne Røvik, professor, dr.philos., Tromsø Universitet
Jan Ole Vanebo, ph.d., professor, Nord Trøndelag Distriktshøyskole
Christian Wittrock, ph.d., forsker ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning
 
Redaktionskomité i Sverige
Nils Brunsson, ekon.dr., professor emeritus, Stockholms Universitet
Olov Olson, ekon.dr., professor, Handelshøgskolen v/Göteborg Universitet
Johnny Lind, ekon.dr., professor, Handelshøgskolen i Stockholm

Artikler

 • Hvad er meningen? Økonomistyringen har sejret ad h' til
  23.01.18 Ledelse

  Økonomistyringen har sejret ad h' til. Vi har behov for en bredere debat om, hvad styring og lederskab kan være i et mangfoldigt samfund under opbrud og stærk forvandling. Skandinavien kan give svar, skriver professor Preben Melander.

 • Bæredygtighed – århundredets største udfordring og mulighed
  23.01.18 Bæredygtighed

  Forskningsartikel af Steen Hildebrandt, som er ph.d. og professor emeritus ved Århus Universitet samt adjungeret professor ved CBS og Ålborg Universitet. Artiklen handler om bæredygtighed som århundredets største udfordring, og stiller spørgsmålet om det også er århundredets mulighed.

 • Mellem snak, handling, magt, skuespil og oversættelse - implementeringens dimensioner
  23.01.18 Ledelse

  Forskningsartikel af Søren Obed Madsen. Artiklen søger at skabe klarhed om implementeringsbegrebets flertydighed ved at præsentere fem dimensioner af implementering; det instrumentelle, fortolkende, legitimerende, politiske og oversættende.

 • HR-analyse som ledelseskoncept og ledelsesmode
  23.01.18 Ledelse

  Forskningsartikel af norske Dag Øivind Madsen, som er ph.d og førsteamanuensis samt Kåre Slåtten, som er cand.polit og førstelektor. Begge forfatterne er knyttet til Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) Artikkelen drøfter HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote.

 • Redaktionelt forord: Velkommen til SiS
  01.12.17 Ledelse

  Kære læser og samfundsmedskaber, hermed velkommen til det relancerede Ø&I i regi af Mediehuset DenOffentlige: Samfundslederskab i Skandinavien.

Pressemeddelelser

 • Nu kommer læserne tættere på forskerne
  23.01.18 Ledelse

  Samfundslederskab bliver nyt tema på DenOffentlige, hvor et 32 år gammelt forskningstidsskrift nu relanceres og bliver en del af indholdet. Alle får dermed adgang til forskernes artikler.

Kontaktpersoner