Finanslov 2018: Her er alle aftalepunkter

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om finansloven for 2018. Aftaleparterne er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:

Følg spillet om finanslov 2018 på temasiden

Vi har oprettet en tema-side, der samler alle relevante historier om Finanslov 2018. Find den her.

Bedre sundhed
- Akutlægehelikopter - Kort responstid i hele Danmark
- Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- Trygge rammer for børn med livstruende sygdom
- Strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet
- Styrket indsats mod antibiotikaresistens
- Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
- Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen
- Frit valg for genoptræning
- Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet
- Styrket forskning i immunterapi
- Styrket forskning i alternativ behandling
- Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine
- Bedre muligheder for at opkræve betaling fra tredjelandsborgere
- Fællesregionalt center for akut videotolkning
- Sundhedspulje
 
Styrket ældrepleje
- Bedre vilkår for ældre
- Bedre indsats mod sygefravær
- Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen
- Aflastning af pårørende
- En værdig død
- Forsøgsordning på ældreområdet
 
Udlændinge
- Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser
- Skærpet indsats mod svig
- Fokus på tilbagevenden til hjemlandet
- Bedre og mere effektiv udsendelse
- Udvisning af kriminelle udlændinge
- Styrket nærområdeindsats
- Lufthavnstilsyn
 
Tryghed og sikkerhed
- Styrkelse af politiet
- Strafskærpelser for grov vold mv.
- Styrkelse af PETs rådgivningsindsats
- Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol
- Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse
- Styrket grænsekontrol
- Øget indsats mod bandekriminalitet
- Karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle
- Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder
- National strategi for cyber- og informationssikkerhed
- Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet
- Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter
 
Skatteinitiativer
- Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes
- Skatten på fri telefon fjernes
- En permanent BoligJobordning
 
Infrastruktur
- Udvidelse af motorvej på Vestfyn og takstnedsættelse på Storebælt
- VVM-undersøgelse af E45
- Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t
- Pulje til støjbekæmpelse
- Investeringer i jernbanen
- Fremskudt havn ved Tårs
- Udvidelse af Søby Havn
- Pulje til mindre initiativer på transportområdet
 
Et bedre skattevæsen
- Styrkelse af skattevæsenet
- Kontrol og vejledning
 
Fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet
- Videreførsel af den fælles myndighedsindsats
- Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
- Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
- Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
- Systematisk videnopsamling
- EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet
 
Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
- Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet
 
Styrkelse af dansk kulturarv
- Styrkelse af dansk kulturarv
- Vikingeskibsmuseum
 
Uddannelse
- Styrkede erhvervsuddannelser
- Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar
- Fremrykning af FGU-ydelse til produktionsskoleelever
 
Grønland og Færøerne
- Konkrete initiativer vedr. Grønland og Færøerne
 
Øvrige initiativer
- Grøn naturpulje
- Kystbeskyttelse
- Dyrevelfærdspulje til foreninger
- Dyrenes vagtcentral
- Økologisk landbrug
- Retsområdet i Grønland
- Sorgorlov
- Lokale initiativer
- Øvrige initiativer
 
Finansiering
- Udmøntning af centrale reserver
 
Emneord: Finanslov 2018, 131217
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 187 | Events: 4

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige udgives alle hverdage, når det væsentlige er indsamlet og tilbyder:

  • Overblik
  • Ingen betalingsmure
  • Videndeling
  • Nyheder, cases, blog og debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Modtag også nyhedsbrev fra:

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også