Dansk Industri

Dansk Industri

Industriens Hus, 1787 København V

Telefon: 3377 3828 Website: www.di.dk E-mail:

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

FAKTA OM DI

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

DI repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark, som beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet.

DI's medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence.

Juridisk er DI en forening, som ledes af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg

Blogs

 • Hvorfor spilde millioner på udbud, når det nemt kan undgås?
  29.08.17 Politik

  Hvorfor skal det unødvendigt koste flere millioner skattekroner, når det offentlige indkøber opgaver hos rådgivervirksomheder? Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, blogger om ressourcespild i offentlige indkøb af rådgiverydelser.

 • Ældre skal behandles med værdighed
  22.08.17 Velfærd

  Fejl begået af private virksomheder sker jo ikke, fordi de er private. Ligesom fejl begået af kommunen heller ikke sker, fordi den er en offentlig myndighed.

 • Stop unfair offentlig konkurrence nu!
  21.08.17 Politik

  Private virksomheder oplever hver dag urimelig konkurrence fra offentlige institutioner i stat, kommuner og regioner. Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, blogger om fair og lige konkurrence mellem private virksomheder og det offentlige.

 • Kommuner sender for få opgaver i konkurrence
  26.04.17 Politik

  Kommunernes udbud står fortsat stille. Der er derfor behov for større ambitioner i kommunerne, og der er gode erfaringer at lære af.

 • Udbudsloven skal bruges bedre
  21.04.17 Velfærd

  Efter et år med udbudsloven er dialogen blevet bedre og kvaliteten mere i fokus, skriver direktør Tine Roed, DI. Men peger også på, at der er kommet færre udbud.

 • DI: Begrebsforvirring i debat om offentlig-privat samarbejde
  25.11.16 Velfærd

  Debatten om offentlig-privat samarbejde giver indtryk af, at der med offentlig-privat samarbejde er tale om en privatisering. Det er forkert og forhindrer en konstruktiv debat.

 • Stort uudnyttet potentiale for offentlig-privat samarbejde i regionerne
  04.11.16 Politik

  Danske Regioner har en ambitiøs indkøbsstrategi, der blandt andet indebærer, at regionerne skal udbyde flere opgaver. I praksis er der desværre sket fald i regionernes konkurrenceudsættelse. Der er derfor behov for vende udviklingen.

 • Er det offentlige i form til at konkurrere med virksomhederne?
  17.09.16 Politik

  Elitesportsudøvere og virksomheder er i løbende konkurrence med andre, hvilket er en væsentlig driftkraft i udviklingen. Den drivkraft bør fylde mere i den offentlige sektor.

 • Offentlig-privat samarbejde i hjemmeplejen 2.0
  06.06.16 Velfærd

  Branchen er dybt bekymret over konkurserne i hjemmeplejen og har gjort et kæmpe arbejde for at finde en fælles løsning. Vi ønsker ikke særbehandling, men det er nødvendigt at private leverandører behandles på samme vilkår som den kommunale leverandør.

 • Dyre CO2-kvoter koster danske job
  23.04.13 Politik

  EU-Kommissionen vil forhøje prisen på CO2-kvoter. Det vil gøre det dyrere at producere varer for danske virksomheder, som i forvejen er under hårdt konkurrencepres. I stedet bør hele EU’s energi- og klimapolitik finkæmmes for usunde regler og omkostninger. Af Claus Jensen, formand for CO-industri og Karsten Dybvad, adm. direktør i DI

 • Vedtag så den vækstplan
  09.04.13

  Leder i DI Business af DI's adm. direktør Karsten Dybvad Selvfølgelig er der en fremtid for fremstillingsvirksomheder i Danmark. De spiller en nøglerolle ved at hive eksportordrer hjem til Danmark – og skaber dermed grundlag for vækst og job i andre brancher.

 • Tiltrængt reform af folkeskolen
  19.03.13

  Leder i DI Business af direktør Lars Goldschmidt

 • En Marselistunnel er den rette løsning
  19.03.13

  Synspunkt af formand Kim Boyter, DI Østjylland Aarhus Havn er Danmarks største eksporthavn, og af helt afgørende betydning for virksomhedernes adgang til verdensmarkedet. Hvis havnen skal blive ved med at være det, er det bydende nødvendigt at det også i fremtiden er til at komme til og fra havnen. Derfor er en tunnel under Marselis Boulevard til Aarhus Havn den rette løsning.

Artikler

 • DI: Efter politisk aftale om konkurser i hjemmeplejen – styrk det frie valg!
  05.10.17 Politik

  Et samlet Folketing er netop blevet enige om en række initiativer, som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen.

 • DI: Konkurser forebygges bedst med lige vilkår for kommunale og private leverandører
  07.09.17 Politik

  DI bakker op om regeringens forslag til at imødegå konkurser i hjemmeplejen, men efterlyser samtidig reel ligebehandling af leverandørerne.

 • Private kan frigøre betjente til bandekonflikten
  07.09.17 Politik

  Mange offentlige myndigheder bruger allerede i dag den private vagt- og sikkerhedsbranche til mange opgaver. Det vil være oplagt at lade branchen aflaste politiet.

 • Mere konkurrence kan give kommuner milliardgevinst
  10.08.17 Politik

  Erfaringer fra Odense Kommune viser, at mere konkurrence også kan være til gavn for miljøet og den sociale ansvarlighed. Læs analyse af erfaringerne her.

 • Uklar udtalelse skaber fortsat strid om kommuners salg af genbrugsaffald
  30.06.17 Politik

  Med henvisning til en udtalelse fra 1986 lader Ankestyrelsen det fortsat stå uafklaret, om kommuner må sælge genstande, som borgere afleverer på genbrugspladser. DI står ”fuldstændig uforstående” og vil fortsætte kampen mod kommunernes salg.

 • DI-direktør efterlyser nye regler for konsortier: Udbud kan indeholde ulovlige opfordringer
  30.05.17 Politik

  Indkøbere kan i udbud komme til at opfordre til konsortier, der reelt er ulovlige. Derfor er der brug for nye regler, skriver DI-direktør Henriette Søltoft.

 • DI: Kommuner skal belønnes for private arbejdspladser
  04.05.17 Politik

  Der er både fordele og ulemper ved, at danskerne i stigende grad vælger at flytte adresse mod en af landets større byer på grund af nyt job eller uddannelse. DI lancerer 22 forslag til, hvordan Danmark bedst tilpasser sig, at flere flytter mod de større byer.

 • Offentlige indkøbere bruger den dyreste udbudsmetode
  06.04.17 Politik

  Offentlige udbud er en dyr og krævende proces for både virksomheder og udbydere, der ofte drukner i tilbud. En løsning er at bruge begrænsede udbud, hvor kun udvalgte virksomheder byder ind. Men en ny analyse viser, at brugen af begrænsede udbud er s

 • Offentlig e-handel skal gøres enklere
  06.04.17 Ledelse

  E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb, men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst og at det er let for brugerne.

 • DI: Et vigtigt skridt mod en mere effektiv offentlig sektor
  04.04.17 Politik

  Der er brug for en dynamisk og effektiv offentlig sektor, hvis den skal leve op til de krav, som borgere og virksomheder stiller. Derfor er DI meget tilfredse med, at regeringen med sit reformudspil lægger op til at skabe en bedre offentlig sektor.

 • Køber du opgaver under EU’s tærskelværdier? DI Rådgiverne har samlet en række gode råd
  20.03.17 Politik

  En ny analyse tyder på, at offentlige indkøbere er usikre på de nye muligheder ved indkøb under EU’s tærskelværdier i udbudsloven kan bruges. Det viser tal fra UdbudsVagten A/S for DI Rådgiverne.

 • København er den bedste by i Skandinavien for expats
  17.03.17 Politik

  København er en af de 10 bedste byer i verden for expats, viser undersøgelsen Mercer Quality of Living 2017. DI mener, at man som i Tyskland bør gøre en større indsats for at få ringene til at sprede sig til resten af landet.

 • Blog: Stop det offentlige opgavetyveri
  03.03.17 Politik

  Tre ministre mødes i dag med bl.a. DI og KL for at tale om offentlige erhvervsaktiviteter. Direktør i DI Tine Roed blogger om, at det offentlige må stoppe konkurrencen med de private og i stedet koncentrere sig om sine kerneopgaver.

 • DI bakker op om indsats for færre hjemmepleje-konkurser
  01.03.17 Politik

  DI bakker op om regeringens planer om et serviceeftersyn af hjemmeplejen. Der skal også ses på kommunernes praksis, pointerer branchedirektør.

 • Kommuner kan gøre mere for at undgå konkurser i hjemmeplejen
  24.02.17 Politik

  DI er positiv over for en undersøgelse af konkurser i private hjemmeplejefirmaer, men opfordrer samtidigt kommunerne til at bruge de eksisterende redskaber til at forebygge konkurserne. De ældre selv er nemlig glade for det frie valg.

 • Offentlige indkøbere udnytter ikke nye udbudsmuligheder
  20.02.17 Politik

  Efter første år med ny udbudslov viser en ny analyse, at de offentlige indkøbere endnu ikke er gode nok til at udnytte mulighederne. Stikprøver indikerer dog, at der er kommet mindre fokus på pris og større fokus på kvalitet.

 • Simon Emil Ammitzbøll: Alt kan konkurrence­udsættes
  09.02.17 Politik

  Den nye økonomi- og indenrigsminister vil have flere private hænder til at løse offentlige opgaver. Det skal ske ved måltal og et ideologisk opgør.

 • DI: Ny statslig it-strategi kan bidrage til øget konkurrence
  03.02.17 Politik

  Dansk Industri håber på, at den kommende statslige it-strategi vil bane vej for mere konkurrenceudsættelse og mere moderne og sikre it-systemer.

 • 123.000 flere personer leverer offentlig service
  09.01.17 Velfærd

  Over de sidste 20 år er der blevet 123.000 flere personer, der leverer offentlig service, viser ny analyse. Det understreger ifølge DI, at det offentlige forbrug hverken nu eller i de kommende år vil være på et lavt niveau.

 • DI leverer 5-punktsplan til Sophie Løhde
  09.01.17 Politik

  Indtil regeringen ved næste årsskifte fremlægger planer om øget konkurrence om de offentlige opgaver har DI fem anbefalinger, som minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) kan føre ud i livet med det samme.

 • Kommunal eller privat – hvilke plejehjem har det største fokus på den enkelte ældre?
  16.12.16 Velfærd

  En ny rapport, der sammenligner kvaliteten på kommunale og private plejehjem, viser at de kommunale plejehjem kan lære noget af de privates individuelle tilgang til de ældre. Omvendt viser rapporten også, at de kommunale plejehjem er bedst til proces

 • Seks forslag til bedre udbudskultur - og et opgør med unfair kontrolbud
  09.12.16 Politik

  Konkurrencen med kommunerne er ugennemsigtig, mener DI og virksomheder, der byder på kommunale opgaver som f.eks. græsslåning og rengøring. Derfor præsenterer DI, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv i dag seks anbefalinger.

 • Private virksomheder giver det offentlige succes
  29.11.16 Velfærd

  Både kvaliteten og effektiviteten er højere, når private virksomheder deltager i udviklingen af nye offentlige serviceydelser, produkter og kommunikationsformer, viser en gennemgang fra Center for Offentlig Innovation.

 • Region Syddanmark skaber konkurrence på kvaliteten
  24.11.16 Velfærd

  I mange offentlige udbud er der fokus på aktivitetskrav frem for kvaliteten og behovet i opgaveløsningen. Psykiatrien i Region Syddanmark har vist, at man kan gå en anden vej.

 • Kommuner laver udbud når Danmark holder ferie: Sommer er arbejdstid i udbudsdanmark
  01.11.16 Velfærd

  Kommunerne risikerer at miste den gevinst, som udbud ellers fører til, når de sender ekstra mange opgaver i udbud i sommerferien

 • Offentlige indkøbere glemmer at bruge udbudsloven
  22.09.16 Politik

  Nye tal fra DI Rådgiverne tyder på, at de offentlige indkøbere ikke bruger den nye udbudslovs muligheder. Det koster både virksomheder og samfundet dyrt.

 • DI: Øget kvalitet i ældreplejen med et udvidet og styrket frit valg
  20.09.16 Politik

  Borgernes stigende forventninger til serviceniveauet i ældreplejen og ønsker til individuelt tilpassede løsninger, sammenhæng i behandlingen og den demografiske udvikling nødvendiggør, at vi tilpasser organiseringen af vores ældrepleje til fremtiden.

 • Årets vinder: Kommuner og virksomheder er hinandens forudsætning
  05.09.16 Politik

  Ikast-Brande Kommune topper for sjette gang Lokalt Erhvervsklima-undersøgelsen. I Sorø Kommune er man kravlet 12 pladser frem ved blandt andet at arbejde med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

 • Virksomhederne giver kommunerne topkarakterer for erhvervsklimaet
  05.09.16 Politik

  Danske virksomheder har aldrig været mere tilfredse med den service og de forhold, som deres kommune tilbyder dem. I DI’s årlige Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse betegner seks ud af 10 virksomheder deres kommune som erhvervsvenlig.

 • Ældre vælger private trods konkurser
  22.06.16 Velfærd

  Trods et højt antal konkurser i den private hjemmepleje vælger flere ældre alligevel private leverandører, viser nye tal. DI opfordrer til, at borgerne i højere grad får valget.

 • Kommuner mangler planer for udbud: Kun 8 kommuner har en strategi
  16.06.16 Velfærd

  Kun få af de danske kommuner har en strategi for udbud af offentlige opgaver, viser en gennemgang fra Dansk Industri. Det går ud over borgerne, mener DI Service, som opfordrer regeringen til at indføre obligatoriske udbudsstrategier.

 • Kommunale tilkøbsydelser er ingen succes
  09.06.16 Velfærd

  Kun få ældre borgere har købt ekstra rengøring eller bad af den kommunale leverandør. Kommunerne bør fokusere på deres kerneopgaver og ikke agere virksomhed, mener DI.

 • DI: Kommuner må se på praksis efter nyt konkursramt plejefirma
  01.06.16 Velfærd

  Dansk Industri mener, kommunerne må kigge på deres praksis i samarbejdet og de betingelser, de byder de private leverandører efter endnu pleje- og omsorgsvirksomhed må dreje nøglen om.

 • Minister udskyder måltal for udlicitering
  25.04.16 Politik

  Minister udskyder måltal for omfanget af offentlige opgaver, der skal konkurrenceudsættes. DI har ellers konkrete forslag på bordet.

 • Kommuner tøver med konkurrenceudsættelse
  21.04.16 Politik

  Ny opgørelse fra DI viser, at andelen af kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence og overtages af private, steg med blot 0,1 procentpoint fra '14 til '15. Enkelte kommuner har sat vist vejen, men der bør sættes måltal for alle, mener DI.

 • Lise Kingo: FN's verdensmål skal oversættes til 'forretningssprog'
  29.03.16 Bæredygtighed

  Der ligger en stor og vigtig opgave i at få oversat FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et sprog, som virksomheder forstår, vurderer Lise Kingo, direktør for FN’s Global Compact.

 • Efter konkursbølge: DI glæder sig over stor tilfredshed med privat pleje
  05.01.16 Velfærd

  Efter sidste års konkursbølge glæder DI direktør sig over, at ældres tilfredshed med privat pleje stadig ligger meget højt.

 • Flere opgaver i fri konkurrence vil give milliardgevinst
  10.07.15 Velfærd

  Beregninger fra Dansk Industri viser, at kommunerne kan hente en milliardgevinst, hvis de sætter lige så mange opgaver ud i fri konkurrence, som de ti bedste kommuner. Konkurrenceudsættelse er netop en del af regeringsgrundlaget.

 • DI: TV2 program tager fejl
  11.06.15 Velfærd

  De store virksomheder tryner ikke de små i ældreplejen, viser erfaringerne fra landets kommuner. I TV2 programmet ”Velfærd til salg” er der eller fokus på, at de store private virksomheder tryner de mindre, men dette har, ifølge DI, ikke hold i virkeligheden.

 • Ledere dumper: Kun tre af ti danskere elsker deres leder
  12.05.15 Ledelse

  Hver tredje danske ansatte kan ikke forestille sig, de kunne få en bedre leder, end de har. Men endnu flere, fire af ti, giver deres nærmeste leder dumpekarakter. DI oplever stor vilje til forbedringer.

 • Højesteret: Ok at gennemse private mails
  11.03.15 Politik

  Virksomheder, der har mistanke om, at en medarbejder har videregivet fortrolige oplysning, må gerne gennemgå medarbejderens private mails, fastslår Højesteret i ny dom. DI anbefaler tilbageholdenhed.

 • Eksporten af velfærdsteknologi taber pusten
  21.11.14 Velfærd

  Eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger til det europæiske marked oplevede pæn fremgang i 2010 og 2011, men er stagneret siden. Eksporten ud af Europa har derimod kunnet holde fast i fremgangen fra 2012 til 2013.

 • Danmark skal prioritere teknisk forskning højere
  11.11.13 Velfærd

  Danmark bruger færre midler på teknisk forskning end vores nabolande. DI’s produktivitetspanel anbefaler, at den offentlige forskning i højere grad rettes mod virksomhederne.

 • Vækstplan vender skuden
  03.05.13

  Et bredt flertal i Folketinget har lyttet til virksomhederne - og leveret et stærkt svar på, hvordan Danmark skifter kurs. Aftalen om den samlede vækstplan vil føre til bedre konkurrenceevne, nye investeringer, nye ordrer og nye arbejdspladser i Danmark, vurderer Dansk Industri.

 • Nulfejlskultur står i vejen for effektiv digitalisering
  03.05.13

  Offentlige ledere er bange for at lave fejl. Det skaber bump på vejen mod en effektiv digitalisering af den offentlige sektor, mener overvismand og formand for regeringens Produktivitetskommission, Peter Birch Sørensen.

 • Mindre og mellemstore bliver løftet
  03.05.13

  Bred politisk aftale om vækstplan får topkarakter af DI. Der er masser af forbedringer til mindre og mellemstore virksomheder. For de mindre og mellemstore virksomheder er der masser at glæde sig over i den vækstplan, som et bredt politisk flertal blev enige om før bededagsferien.

 • Dansk energiteknologi sætter sit grønne aftryk i EU
  03.05.13

  Eksporten af grøn energiteknologi er buldret frem de seneste ti år. I 2006 overhalede den øvrig energiteknologi.

 • Mere konkurrence og bedre samarbejde
  02.05.13

  Der er et stort potentiale i at udsætte en større andel af den offentlige sektors opgaver for konkurrence. 

 • Lastet med besværligheder
  23.04.13

  Særregel om farligt gods kos­ter havnene et trecifret millionbeløb og skader konkurrenceevnen, mener DI. Siden år 2005 har danske havne skulle registrere farligt gods. Men en dansk særregel betyder, at de danske havne nu står over for at skulle investere i overkanten af 100 mio. kr., vurderer DI. Baggrunden er EU’s Seveso-direktiv om håndtering af farligt gods.

 • Behov for fornyelse af Europas energi- og klimapolitik
  23.04.13

  Et grundigt eftersyn af den samlede energi- og klimapolitik for Europa er nødvendig. Blandt andet er der brug for et styrket energimarked i EU, hvori kvotehandelssystemet indgår som et væsentligt instrument, mener DI.

 • Danmark bør holde trit med flerårige visa
  23.04.13

  Schengen-landene gør i stigende omfang brug af mulighederne for at udstede flerårige visa. Det er til fordel for både samhandlen og turismen. Derudover sparer de offentlige myndigheder på sigt penge ved at udstede flerårige visa. Danmark burde gå samme vej, mener DI.

 • Europa skal selv udvinde råstoffer
  23.04.13

  Europas forbrug af råvarer overstiger langt vores egen produktion. Konsekvensen er, at EU er stærkt afhængig af import af råvarer.

 • Ny ambitiøs grønlandssatsning
  23.04.13

  Nyt samarbejde mellem virksomheder og forskere skal sikre, at danske og grønlandske virksomheder får en central rolle i erhvervsudviklingen i Arktis. Med næsten fire millioner kroner fra Industriens Fond i ryggen skal et nyt samarbejde hjælpe danske og grønlandske virksomheder til at opbygge kompetenceklynger, som kan få del i den grønlandske olie- og mineraludvindning.

 • Flot ambitionsniveau i første del af vækstplanen
  23.04.13

  Med den første delaftale om vækstplanen tager et bredt flertal i Folketinget hul på at skabe markant bedre vilkår for at drive virksomhed i Danmark.

 • Markedsmodningsfonden åbner for støtte til MMV'er
  23.04.13

  Ny statslig fond skal sikre, at flere nye produkter og serviceydelser kommer hurtigere på markedet til gavn for vækst og beskæftigelsen i Danmark.

 • Dansk konkurrenceevne har tabt pusten
  16.04.13

  Mens den globale konkurrence om ordrerne er blevet mere og mere intens, er Danmark faldet bagud i konkurrencen.

 • Produktivitetskommissionens første delrapport rammer godt
  15.04.13

  Faktorer som international konkurrence og kompetencer har stor betydning for udviklingen af produktiviteten. Det peger analyserne på i regeringens Produktivitetskommission. Og det nikker DI genkendende til.

 • Behovet for en skolereform er nu tydeliggjort
  15.04.13

  Den danske folkeskole leverer ikke varen til den høje pris, det koster samfundet at drive den. Sådan lyder kritikken nu fra regeringens Produktivitetskommission. Og DI er enig i kritikken. Danmark ligger overraskende lavt i de internationale Pisa-test, hvor man oven i købet har undladt at teste 8,2 procent af de svageste elever.

 • Følg svenskerne og styrk dansk økonomi
  11.04.13

  Politikerne bør have modet til at sætte skatter og afgifter ned samt slanke den offentlige sektor på samme måde, som at svenskerne over de seneste ti år har udvist mod på det område.

 • Brug for målrettede og dygtige elever i erhvervsskolerne
  09.04.13

  Landets erhvervsskoler frygter, at regeringens kontanthjælps-reform vil underminere erhvervsuddannelserne, og få de dygtige elever til at flygte derfra. Det er en bekymring, DI deler. DI peger i stedet på behovet for at løfte kvaliteten i erhvervsuddannelserne, så vi kan imødekomme virksomhedernes behov for dygtige faglærte i fremtiden.

 • Grønbog tager hensyn til energitung industri
  09.04.13

  EU Kommissionens netop offentliggjorte grønbog om EU’s energi- og klimapolitik fremhæver hensynet til energitung produktion. DI hilser debatten velkommen.

 • It skal i lean-lære
  09.04.13

  Brug lean i it-afdelingen og få mere ud af din it-investering, lyder det fra leanekspert Michael Ortzen. Amerikanske Michael Ortzen, leanekspert og president i Mike Ortzen & Associates, lægger ikke fingrene imellem.

 • Nedslidningskurven er vendt
  09.04.13

  Inventaret på danske virksomheder er blevet stadig mere nedslidt over de seneste 10 år. Nu er kurven knækket, men der er behov for større investeringer for at hæve produktiviteten. Nyindkøbte maskiner og robotter snurrer lystigt på Vagn Pedersens Maskinfabrik. Flere er nyleaset i 2012, hvor virksomhedens omsætning steg fra 39 mio. kr. i 2011 til 63 mio. kr. i 2012.

 • Japanerne ønsker grøn dansk teknologi efter atomulykken
  09.04.13

  En omlægning til vedvarende energiformer er nu kommet i høj kurs i Japan efter jordskælvet og den efterfølgende atomkraftværkulykke for to år siden. Og her har danske virksomheder masser at byde ind med i lyset af en kommende frihandelsaftale mellem EU og Japan.

 • Ny finansiering kan skabe mere eksportsalg
  09.04.13

  Langt flere virksomheder skal kunne bruge finansiering som et aktivt salgsværktøj. Det vil nu blive lettere med en ny rådgivningsordning, som Eksport Kredit Fonden og Eksportrådet står bag. Et projekt som DI bakker op om.

 • Ny finansiering kan skabe mere eksportsalg
  09.04.13

  Langt flere virksomheder skal kunne bruge finansiering som et aktivt salgsværktøj. Det vil nu blive lettere med en ny rådgivningsordning, som Eksport Kredit Fonden og Eksportrådet står bag. Et projekt som DI bakker op om.

 • Fare for tab af hvert femte danske industrijob
  09.04.13

  64.000 danske arbejdspladser er i fare for at forsvinde inden 2020, vurderer et anerkendt amerikansk konsulenthus. Derfor er Danmark nødt til at fortsætte den reformkurs, som regeringen hidtil har haft gang i, mener DI.

 • DI: Finland er en oplagt handelspartner
  09.04.13

  CEO for Vestas Wind Systems A/S, Ditlev Engel, udvekslede håndtryk torsdag med den finske præsident Sauli Niinistö, mens HKH Kronprins Frederik og DI's adm. direktør Karsten Dybvad så til.

 • Ny smart grid-strategi har stort eksportpotentiale
  09.04.13

  Regeringen har i dag lanceret sin smart-grid strategi, som Dansk Industri hilser velkommen. Den vil kunne give danske virksomheder en stærk platform for eksport. Strategien peger på en række initiativer, som er nødvendige for at realisere et smart grid i Danmark. Et væsentligt initiativ er, at der installeres fjernaflæste elmålere hos alle elkunder.

 • Grumsede regler omkring udstyr til drikkevand
  09.04.13

  Vandhaner, rør og sammenkoblinger til drikkevandet er alt sammen underlagt skrappe danske miljøkrav og er unødigt mere bøvlede end i andre EU-lande. Dansk enegang på det område er dyrt og til skade for konkurrenceevnen ifølge DI Handel.

 • 21 anbefalinger skal øge produktiviteten
  09.04.13

  DI’s produktivitetspanel er klar med 21 konkrete anbefalinger, der skal styrke Danmarks produktivitet. Blandt andet ved øget liberalisering af offentlige opgaver som eksempelvis affaldshåndtering.

 • Industrien har det stadig svært
  09.04.13

  Industriens produktion faldt i februar med 4,8 procent set i forhold til januar. Den negative tendens fra slutningen af 2012 synes derfor at fortsætte ind i 2013, konstaterer DI. Industriproduktionen faldt 4,8 procent fra januar til februar efter en stigning på 7,7 procent fra december til januar. Sammenlignes december-februar med september-november var der dog en stigning i industriproduktionen på 0,7 procent.

 • Virksomhederne venter faldende beskæftigelse
  09.04.13

  På tværs af størrelse og brancher venter virksomhederne faldende beskæftigelse, viser DI’s virksomhedspanel. Mens solen og foråret er ved at få bugt med de sidste snedriver, er dansk økonomi fortsat bundfrossen. Især når det gælder beskæftigelsen er der langt til de milde forårsvinde.

 • Fond til grøn omstilling
  19.03.13

  Nu kan virksomheder og organisationer søge tilskud til grøn omstilling af deres forretning og dermed udnytte ressourcerne bedre. DI bakker op om initiativet, men har samtidigt en bekymring for, om der er for mange ordninger på området.

 • Digital velfærd ja tak – men hvad er de konkrete mål?
  19.03.13

  Regeringen præsenterede tirsdag - i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening - et debatoplæg om brug af teknologi på velfærdsområderne. Set med erhvervsøjne er der behov for en egentlig køreplan for, hvornår og hvordan helt konkrete opgaver digitaliseres.

 • Ren luft bliver eksportvare
  19.03.13

  Dansk eksport af teknologi til luftrensning er vokset fra godt seks mia. kr. i 2011 til ca. ni mia. kr. i 2012. Nye politiske tiltag skal få industrien til at vokse endnu mere.

 • Grøn eksport skal løftes
  19.03.13

  Ny vækstplan skal styrke danske virksomheder, der producerer luftrensning, biogasanlæg, vandrensning. Haldor Topsøe lover flerdoblet omsætning. I de kommende år vil verdens behov for grønne løsninger i form af f.eks. udstyr til biogas, luft- og vandrensning stige markant. Det vurderer regeringen i den netop fremlagte vækstplan for vand, bio og miljøløsninger.

 • Succes med de offentlige finanser i EU-landene
  19.03.13

  Skal der strammes eller spares på de offentlige finanser i EU-landene? Det diskuteres der flittigt i øjeblikket i EU-kredse - senest på topmødet i Bruxelles 14.-15. marts.

 • Udbud af kommunale opgaver får muligt gennembrud
  19.03.13

  Muligheden for at udbyde større serviceområder i ét hug åbner muligheden for, at private virksomheder kan byde ind på eksempelvis ældrepleje, handicaphjælp og drift af børnehaver. DI Service ser frem til, at det vil slå igennem ude hos kommunerne.

 • DI: Europa skal fortsætte reformkursen
  19.03.13

  EU’s ledere skal give hinanden håndslag på at gennemføre reformer og nedbringe det offentlige underskud. Stats- og regeringscheferne fra EU’s 27 medlemslande har i den forgangne uge været samlet i Bruxelles til topmøde. Forårstopmødet har traditionen tro fokus på europæisk konkurrenceevne og medlemslandenes finanspolitik.

 • Slut med ulovligt fældet træ
  19.03.13

 • Fremgang i dele af IKT-erhvervet
  19.03.13

  De små og mellemstore it-virksomheder har for alvor fået gang i væksten for første gang, siden finanskrisen holdt sit indtog i 2008. Men hos DI-ITEK genkender man ikke helt det billede, da krisen for mange af medlemmerne stadig er ganske aktuel.

 • DI: Digital infrastruktur vigtig for vækst
  19.03.13

  Hurtigt internet og gode mobilforbindelser er afgørende for væksten i hele landet. Og for dansk erhvervsliv. Derfor får regeringens udspil for digital infrastruktur anerkendende ord med på vejen fra Dansk Industri. Regeringens udspil vil blandt andet fremme bredbånd og mobiltelefoni – også i landets yderområder.

 • 40 inititiativer skal skabe grønne jobs
  19.03.13

  Grøn produktion havde i 2010 en værditilvækst på 64 mia. kr. Med ny vækstplan med 40 konkrete initiativer vil regeringen skabe endnu mere vækst og flere grønne arbejdspladser. I dag præsenterede regeringen Vækstplan for vand-, bio- og miljøløsninger. Planen indeholder 40 initiativer, der skal hjælpe med at øge væksten i de grønne virksomheder.

 • Kommuner misser milliongevinst
  19.03.13

  Hvis alle kommuner bruger udbud lige så offensivt som de bedste, vil det give besparelser i millionklassen. Kommunerne kan i gennemsnit sænke skatten med 0,5 procentpoint.

 • Forebyg klager over udbud i stedet for at begrænse klageadgangen
  27.04.12

  Antallet af klager over udbud er steget i perioden 2009-2011. Det viser Udbudsrådets ”Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager”. Men antallet af klager er stadig langt færre end i de andre nordiske lande, og adgangen til at klage bør derfor ikke begrænses.

 • Husk private leverandører i en ny hjemmehjælpskommission
  19.04.12

  Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har meldt ud, at regeringen nedsætter en hjemmehjælpskommission. DI ser meget positivt på planerne om at nedsætte en kommission, som kan drøfte de store politiske udfordringer på ældreområdet.

Navne

 • DI Energibranchen skifter navn til DI Energi
  17.05.13

  Dansk Industris branchefællesskab for virksomheder, DI Energibranchen, ændrer branchefællesskabets navn fra DI Energibranchen til DI Energi.

 • Claus Arberg er ny formand for DI Midt Vest
  10.04.13

  Den nye formand for DI Midt Vest, Claus Arberg, har gennem de seneste knap 15 år været adm. direktør for Hvidbjerg Vinduet A/S. Før det har 54-årige Claus Arberg gennem 10 år været først salgsansvarlig og senere salgsdirektør for Rabami A/S, som producerede kontormøbler. Claus Arberg er uddannet civiløkonom og HD i afsætning fra Handelshøjskolen i Kolding.

Cases

Pressemeddelelser

 • DI: Tiltrængt fokus på borgernes frie valg
  25.10.17 Velfærd

  Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til at styrke og udvide borgernes frie valg. DI er tilfredse med, at regeringen skærper fokus på borgernes frie valg, som på flere områder i dag ikke fungerer godt nok.

 • Nye tal: Udbud i kommuner står stille
  21.04.17 Politik

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danske kommuner fortsat tøver med at lade private leverandører byde på offentlige opgaver som f.eks. rengøring, vedligeholdelse af veje og drift af kantiner. I 2016 har danske kommuner samlet set konkurrenceud

 • DI får anerkendelse for debat om konkurser
  02.02.17 Ledelse

  IKA, Foreningen af offentlige indkøbere, tildeler Dialogpris 2017 til Dansk Industri. Prisen går til DI for indsatsen med at fremme en konstruktiv dialog om, hvordan konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje kan forebygges og håndteres bedst muligt.

 • Markante stordriftsfordele ved Facility Management
  29.11.16 Velfærd

  Der er stadig større efterspørgsel på Facility Management, hvor flere støttefunktioner integreres i én samlet løsning. Flere offentlige myndigheder har allerede haft en række erfaringer med Facility Manangement, og det har givet gode resultater.

 • Kortsigtede spareøvelser fylder for meget: Hvert tredie udbud afgøres alene på pris
  16.08.16 Velfærd

  Ny analyse fra DI dokumenterer, at omkring hvert tredje udbud på tværs af de undersøgte brancher afgøres alene på baggrund af, hvilken leverandør der kan tilbyde den laveste pris. DI opfordrer stat, kommuner og regioner til at opprioritere kvalitet.

 • DI: Ja tak til fair konkurrence med det offentlige
  27.05.16 Politik

  Der er brug for klarere regler og mere gennemskuelige priser, når offentlige institutioner løser opgaver i konkurrence med private virksomheder.

 • Kampagnen ”Udbudstjek” er i gang
  10.02.16 Politik

  I kølvandet på den nye udbudslov har DI Rådgiverne, Danske ARK, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og Managementrådgiverne igangsat kampagnen ”UdbudsTjek”.

 • DI: Regeringsgrundlag sætter en god retning for Danmark
  28.06.15 Politik

  Statsminister Lars Løkke Rasmussen understreger med regeringsgrundlaget ”Sammen for Fremtiden”, at velstand er forudsætningen for velfærd. Det glæder DI, som hæfter sig ved de mange positive tiltag, som kan styrke virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og job i Danmark.

 • Fjern frygten - pluk frugten (mød os på Folkemødet!)
  10.06.15 Politik

  Gå ikke glip af DI Videnrådgivernes arrangement på Folkemødet: Drop frygten - pluk frugten

 • Flere vælger privat pleje
  04.06.15 Velfærd

  Flere og flere borgere vælger at få deres hjemmehjælp leveret af en privat leverandør, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Branchen vil helst måles på kvalitet frem for pris, påpeger DI.

 • DI: For mange udgifter og for lidt vækst
  13.11.14 Velfærd

  Finansloven for 2015 bærer præg af, at regeringen og forligspartierne bruger penge, vi ikke har – frem for at fokusere på virksomheder og ny vækst.

 • Efter dansk JA: Danske patentbureauer med i front
  28.05.14 Politik

  Med et JA til reformen er de danske patentbureauer og advokater med fra starten, når rammerne for den fælles patentdomstol skal lægges fast.

 • Ny vækstplan vil gøre Danmark 23 mia. kr. rigere
  04.04.14 Ledelse

  DI præsenterede fredag en ny vækstplan, der øger produktiviteten og løfter Danmarks velstand med mindst 23 mia. kroner i 2020.

 • Danmark falder ud af global top 10
  24.03.14 Ledelse

  Danmark er ikke længere blandt de ti mest konkurrencedygtige lande i OECD. Det viser DI’s Globaliseringsredegørelse. Storbritannien, Estland og Finland har overhalet os.

 • Danske virksomheder taber konkurrenceevne
  24.03.14 Ledelse

  Danske virksomheder sakker bagud i forhold til vores internationale konkurrenter, når det gælder vilkårene for at drive virksomhed.

 • Når videnrådgivning skal nytte mest
  28.02.14 Ledelse

  Lad fire simple principper styre, når det offentlige køber videnrådgivning – så enkelt lyder rådet i en ny pjece fra DI Videnrådgiverne. Pjecen skal sikre mindre bøvl og mere værdi.

 • Vi kan øge den offentlige produktivitet
  24.02.14 Ledelse

  Regeringens Produktivitetskommission rystede ikke på hånden, da den forleden kom med sin analyse af det offentlig-private samarbejde.

 • Styrk konkurrenceevnen i Europa
  31.01.14 Politik

  Business Europe bruger sin årsdag til at sætte fokus på, at industriens rammevilkår og konkurrenceevne skal forbedres. DI bakker op.

 • Oplagt med eksportfokus til USA
  31.01.14 Politik

  Regeringens handlingsplan for løft af eksporten til USA er rigtig set, mener DI. For der er milliarder af kroner i vente for den danske eksport til USA.

 • Nye produktionsjob skal skabes i nyt samarbejde
  31.01.14 Politik

  26 produktionsvirksomheder, fem universiteter, to teknologiske institutter og Dansk Industri har med støtte fra private fonde og foreninger dannet den fælles forening, MADE - Manufacturing Academy of Denmark. Den skal skabe nye job i Danmark.

 • Lukning af danske ambassader skader dansk eksport
  17.01.14 Politik

  750.000 danske arbejdspladser er afhængige af eksporten. Og eksporten er drivkraften i dansk økonomi. Derfor hænger det ifølge DI ikke sammen, når regeringen skærer ned på antallet af danske ambassader på nærmarkederne i Europa.

 • Innovationsfond skal have blik for de små
  17.01.14 Politik

  En stor del af pengene i Danmarks Innovationsfond er ikke inden for mindre og mellemstore virksomheders (MMV) rækkevidde.

 • OK2014 skudt i gang
  10.01.14 Politik

  Overenskomstforhandlingerne på industriens område er skudt i gang. DI vil forbedre konkurrenceevnen. CO-industri vil have fremgang i reallønnen.

 • 2013 kom også til at stå i konkursernes tegn
  10.01.14 Politik

  Lav vækst og dermed svære vilkår at drive virksomhed i Danmark var årsagen til, at 2013 også blev et år med et højt antal af konkurser. Dermed kører krisen nu på sjette år.

 • Hands-on kampagnen besøger København
  10.01.14 Velfærd

  100 skoleelever fra Hovedstadens folkeskoler besøgte Industriens Hus til et Hands-on arrangement og fik vakt deres interesse for erhvervsuddannelser.

 • Eksporten skuffer
  10.01.14 Politik

  Dansk eksport faldt i november. Det vidner om, at væksten stadig er svag, og derfor bliver det ikke nemt at vinde eksportordrer, mener DI.

 • Pas på med at lægge følsomme data uden for virksomheden
  10.01.14 Infrastruktur

  Fortrolige og personfølsomme oplysninger bør virksomheder og offentlige myndigheder helst undgå at lægge uden for virksomheden via outsourcing eller Cloud Computing. Når oplysninger kommer ud på det åbne internet, kan de blive opsnappet af blandt andre efterretningstjenester.

 • Drop flere betalingsanlæg i trafikken
  10.01.14 Infrastruktur

  For at komme trængselen i trafikken til livs skal der indføres brugerbetaling for at køre over større broer og gennem tunneler ifølge Produktivitetskommissionens melding onsdag. Men det vil i så fald være dobbeltbeskatning, mener DI Transport.

 • Private leverandører har succes med ældrepleje
  19.12.13 Velfærd

  En ny national brugertilfredshedsundersøgelse foretaget af KL og Social-, Børne- og Integrationsministeriet viser, at borgerne generelt er tilfredse med den kommunale ældrepleje.

 • Mere konkurrence kan effektivisere det offentlige
  19.12.13 Velfærd

  Der er stort potentiale for at effektivisere den offentlige sektor ved at skabe mere konkurrence om de offentlige opgaver. Det bør de nye byråd tage til efterretning og dermed få skattekronerne til at nå længere, mener DI Service.

 • Grænsebommene går hurtigere op med ny WTO-aftale
  13.12.13 Infrastruktur

  Omkostningerne falder med 10 til 15 procent for globalt orienterede virksomheder som følge af den globale aftale, som verdenshandelsorganisationen WTO fik landet på Bali i Indonesien, vurderer DI.

 • Dansk energieffektivitet giver konkurrencefordel
  13.12.13 Infrastruktur

  Industrivirksomheder i Danmark udnytter energi bedre end deres udenlandske konkurrenter, viser ny analyse fra Energistyrelsen.

 • Danmark i bæredygtig verdensklasse
  13.12.13 Bæredygtighed

  World Economic Forum (WEF) har i dag offentliggjort den årlige sammenligning af nationale energisystemer. Her ligger Danmark på en sjetteplads.

 • Reform af erhvervsuddannelser skal løfte kvaliteten
  13.12.13 Infrastruktur

  Et generelt og mærkbart løft i kvaliteten bør være målet bag reformen af erhvervsuddannelserne, som partiernes uddannelsesordførere i dag fortsætter forhandlingerne om.

 • Megafon: Danskerne ønsker tættere samarbejde i EU
  06.12.13 Politik

  En ny meningsmåling fra analyseinstituttet Megafon viser, at et stort flertal af danskerne er positivt stemt over for EU. Samtidig ønsker et flertal, at samarbejdet mellem EU-landene bliver endnu tættere.

 • Stormen viser trafikal sårbarhed
  06.12.13 Infrastruktur

  Vejforbindelsen over Storebælt har siden 1999 måttet lukke op til en snes gange. Det koster dyrt for erhvervslivet både på godstransporten, pendlingstrafikken samt rejser til blandt andet møder, kurser og konferencer, peger DI Transport på.

 • Intet mistænkeligt ved nul-skatteselskaber
  06.12.13 Velfærd

  DI værdsætter, at Skatteministeriet i år har gjort det klart, at der intet mistænkeligt er ved at være et såkaldt nul-skatteselskab, altså et selskab, der ikke betaler selskabsskat et givent år. For til gengæld betaler et sådant selskab skat på så mange andre måder.

 • Pisa-undersøgelse dokumenterer behovet for skolereform
  03.12.13 Politik

  Stagnation på naturfag og læsning og tilbagegang i matematik. Danske skolebørn klarer sig dårligere i forhold til 2009 end gennemsnittet, viser nyeste Pisa-undersøgelse. Det understreger nødvendigheden af den nye folkeskolereform, mener DI.

 • Danske ingeniørydelser hitter i udlandet
  29.10.13 Infrastruktur

  Den rådgivende ingeniør­branche har øget sin eksport med 34 pct. det seneste år. Udlandet efterspørger dansk ekspertise fra en bred palet.

 • Brug for færre mærker på fødevarer – ikke flere
  29.10.13 Bæredygtighed

  Miljømærkning af fødevarer vil blot forvirre forbrugerne, mener DI Fødevarer, som tager godt imod, at Det nordiske miljømærkenævn har valgt at droppe et forslag om Svanemærkning af brød og bagerier.

 • Datasikkerheden bør være i top
  11.10.13 Velfærd

  Det er meget utrygt for danske borgere og virksomheder at rigsrevisionen har en så markant kritik af sikkerheden i de statslige virksomheder.

 • Også den offentlige sektor skal op i gear
  10.09.13 Velfærd

  Produktivitetskommissionen peger på effektivisering i det offentlige for milliarder af kroner, hvor de konkrete resultater i den offentlige sektor skal være i fokus. Det bakker DI fuldt ud op om.

 • Middelfart er den mest erhvervsvenlige kommune på Fyn
  04.09.13 Infrastruktur

  Virksomhederne i Middelfart Kommune er godt tilfredse med erhvervsklimaet. Kommunen ligger på en flot niende plads i Dansk Industris landsdækkende undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner, Lokalt Erhvervsklima 2013. Middelfart er dermed gået tre pladser frem siden sidste års 12. plads. Desuden viser undersøgelsen, at Middelfart sammen med Herning har Danmarks mest erhvervsvenlige image.

 • Favrskov helt i top i DI’s erhvervsklimaundersøgelse
  04.09.13 Infrastruktur

  Favrskov er Østjyllands bedste kommune at drive virksomhed i. I Dansk Industris landsdækkende undersøgelse af det lokale erhvervsklima bliver Favrskov for tredje gang i træk kåret som Danmarks fjerde bedste erhvervskommune. Mens Skanderborg med en samlet placering som nummer 12 også, som de foregående år, blander sig med de bedste.

 • Tre sydvestjyske kommuner i top 10 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse
  04.09.13 Infrastruktur

  Med et hop op ad DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse af de danske kommuner, bliver Billund nu vurderet som Sydvestjyllands bedste kommune at drive virksomhed i.

 • Københavns virksomheder efterlyser bedre erhvervsklima
  04.09.13 Infrastruktur

  Hvis man sammenligner København med andre kommuner, er mange af de vilkår, som findes i København, blandt de bedste i Danmark. DI’s årlige Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse blandt 96 danske kommuner placerer nemlig København i den bedste fjerdedel, når det gælder de faktorer, der kan direkte måles.

 • Ikast-Brande har Danmarks bedste erhvervsklima
  04.09.13 Infrastruktur

  Ikast-Brande Kommune kan nu ranke ryggen og igen kalde sig den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Det viser Dansk Industris landsdækkende undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2013. Efter sidste år at være blevet nummer to i undersøgelsen, hvor de lokale virksomheder vurderer kommunens erhvervsklima, indtager Ikast-Brande altså igen førerpositionen – en plads kommunen også havde i 2010 og 2011.

 • Ikast-Brande har Danmarks bedste erhvervsklima
  04.09.13 Velfærd

  Igen kan Ikast-Brande kalde sig den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Læs alt om DIs erhvervsklima-undersøgelse her.

 • Gode råd behøver ikke at være dyre
  21.05.13

  I denne uge får ledere inden for det offentlige nemmere ved at vurdere, om det er en god idé at få private rådgivere til at klare en opgave. Selv om erfaringerne viser, at det kan betale sig at bruge eksterne rådgivere, er det nemlig ikke ligegyldigt, hvordan og hvornår rådgiverne bruges. Men nu er der hjælp på vej.

 • Arbejdspladserne forsvinder – nu skal der handles
  29.04.13

  Siden 2009 har Sønderjylland mistet op mod hver fjerde arbejdsplads i industrien. Virksomhederne flytter produktionen til udlandet, og mange er blevet overhalet inden om af konkurrenter, som er blevet dygtigere og mere produktive end de danske de seneste år.

 • Fynske virksomheder skal op i gear
  29.04.13

  Arbejdspladserne siver i stort tal fra Fyn. Siden 2009 er 8.600 job på fynske industrivirksomheder forsvundet, og den udvikling skal vendes. På årets erhvervstræf i DI Fyn koncentrerer vi os om, hvordan virksomhederne kan blive mere produktive og konkurrencedygtige.

 • Hvordan får vi flere virksomheder og borgere til Lolland Falster?
  23.04.13

  Når nye virksomheder beslutter, hvor de skal slå sig ned, er der meget, der skal gå op i en højere enhed. Placeringen skal være den rigtige, der skal være adgang til god infrastruktur, gode skoler, servicen fra kommunen skal være i top, og der skal være kvalificerede medarbejdere indenfor rækkevidde.

 • Hvordan får vi skabt flere private arbejdspladser?
  23.04.13

  Siden 2008 har Roskilde/Køge Bugt området mistet hver tiende arbejdsplads. Virksomhederne flytter produktionen til andre lande, hvor det er billigere og mindre bøvlet for dem at producere. Og mange er blevet overhalet inden om af konkurrenter, som er blevet dygtigere og mere produktive end de danske de seneste år.

 • Årets lærling i DI Roskilde/Køge Bugt er enhver arbejdsgivers drøm
  23.04.13

  Engageret, kompetent, energisk og festlig er ord, der beskriver årets vinder af DI Roskilde/Køge Bugts Lærlingepris. Siden Martin W. Olsen startede i DAO Aviation A/S har han leveret langt over det sædvanlige.

 • Hvordan får erhvervslivet i Midt Vest kæmpet sig tilbage i top?
  10.04.13

  På erhvervstræffet i DI Midt Vest den 9. april er produktivitet og konkurrenceevne til debat. Høj produktivitet er helt afgørende for at skabe vækst og velstand. Men virksomheder i udlandet er blevet dygtigere og mere produktive end de danske de seneste år, og i forhold til resten af Danmark har Midt- og Vestjylland en udfordring.

 • Unge debatterer fremtidens Europa
  10.04.13

  Europaminister Nicolai Wammen (S) vil i et debatarrangement give sit bud på, hvilken rolle Danmark skal spille i fremtidens Europa.   Høj ungdomsarbejdsløshed hærger Europa i lyset af den økonomiske krise. Derfor er det vigtigt, at ikke mindst de unge er engagerede i den politiske diskussion om, hvordan fremtidens Europa skal se ud.

 • Ny motorvej vil skabe vækst i Vestjylland
  22.03.13

  DI Midt- og Vestjylland hilser den nye motorvej mellem Herning og Holstebro velkommen. Onsdag eftermiddag kunne finansminister Bjarne Corydon oplyse, at finansieringen af den nye motorvejsstræning er faldet på plads. Der er tale om en investering på i alt 3,4 milliarder kr., og den endelige linjeføring skal nu forhandles med transportministeren Midt- og Vestjylland har brug for den nye motorvej. Det har taget lang tid, men nu glæder vi os over, at motorvejen kommer, siger formand for DI Midt Vest Sonny Finn Jørgensen.

 • Ny motorvejsafkørsel får stor betydning for det fynske erhvervsliv
  22.03.13

  - En rigtig god dag for Fyn og for Odense.

 • DI Hovedstaden glæder sig over trafikaftale
  22.03.13

  En udbygning af den sidste del af Køge Bugt motorvejen og en ny bro over Roskilde fjord ved Frederikssund. Det er resultatet af den trafikaftale, som regeringen har indgået med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Al-liance. Det glæder DI Hovedstaden.

 • Dansk Industri er glad for at vejene får et løft
  22.03.13

  Dansk Industri glæder sig over, at den trafikaftale, regeringen har indgået med alle partier undtagen Enhedslisten, rummer en række projekter, der giver vejene et løft. I aftalen er der sat penge af til blandt andet Storstrømsforbindelsen, en ny motorvej mel-lem Herning og Holstebro, en udbygning af Køge Bugt motorvejen (Solrød S – Køge), en ny forbindelse over Roskilde fjord ved Frederikssund, en ny motorvejsafkørsel ved Odense og flere vejstrækninger, hvor man kan køre med store modulvogntog.

 • Fælles erhvervsstrategi for Trekantområdet vedtaget
  22.03.13

  Trekantområdet Danmark og de 6 kommuner Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart Billund og Vejen har vedtaget en fælles strategi for vækst- og er-hvervsudvikling i Trekantområdet.

 • Velfærdsløsninger som god salgsvare verden over
  10.02.12 Velfærd

  Velfærd er et område, hvor det gemmer sig et stort potentiale i form af de såkaldte velfærdsteknologier, hvor den private sektor byder ind med såvel serviceløsninger som produkter. Nu har en undersøgelse set nærmere på, hvor stort potentialet egentlig er på det område, og det ville ifølge DI kunne blive endnu større.

 • Konsulenthjælp er helt uundværlig i kommuner
  25.10.10

  Flere kommuner har ingen planer om at skære ned på brugen af konsulenter. Kommunerne kan nemlig ikke klare sig uden. Konsulenter yder danske kommuner vigtig viden, som ikke er tilgængelig internt i kommunerne. Derfor forventer flere kommuner at bruge ligeså mange eller endda flere eksterne rådgivere de kommende tre år.

Kontaktpersoner

 • Helen Jensen
 • Per Geckler Møller
 • Gordon Trier Holm