Opret event

Ny certificeringsuddannelse i ledelse og effektstyring

  • Hvad: Kursus
  • Hvor: Ledernes Kompetencecenter, Vermlandsgade 65, 2300 Kbh S
  • Startdato: 12.04.18 08:00
Tilmeld

Certificeringsuddannelsen tager afsæt i styringstænkningen New Public Leadership, fra strategi til effekt, og den nyeste viden inden for ledelse og styring i den offentlige sektor. Uddannelsen er med til at udvikle og understøtte ny viden, praksis og metoder i samspil med eksperter og praktikere.

På denne certificeringsuddannelse deltager du i klassisk undervisning, men du har samtidig mulighed for at blive en del af CPL’s Tænketank for ledelse og styring i den offentlige sektor.

Certificeringsuddannelsen er en praktisk uddannelse, hvor du fordyber dig i egne faglige praksisnære problemstillinger koblet op på New Public Leadership-tænkningens teoretiske afsæt.

Certificeringsuddannelsen er bygget op over undervisning, fagprofessionelle oplæg, dialog og refleksion og afsluttes med en certificering i form af en skriftlig opgave, et produkt og en mundtlig eksamination.

Uddannelsen tager afsæt i styringstænkningen New Public Leadership og den nyeste viden inden for styring og ledelse på baggrund af research og analyse af styringspraksis i mere end 30 organisationer i stat, region og kommuner.

CPLs uddannelse giver dig indsigt i fremtidens krav til det offentlige lederskab og den offentlige bundlinje.
Lederskabet tager afsæt i at løse grundlæggende problemstillinger i samspil med borgerne. Dette sker gennem udvikling af ny styringspraksis med tydelige effektmål, analyser og opfølgning på, om indsatsen virker.

FORM
På certificeringsuddannelsen bliver du en del af et hold med en gennemgående holdleder og et integreret team af undervisere. Vi sammensætter uddannelsesforløbet med deltagere fra forskellige offentlige organisationer på tværs af fagprofessioner og leder- og konsulentniveau

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen New Publiv Leadership, fra strategi til effekt, der i en dynamisk vekslen giver dig teoretisk viden og konkrete værktøjer til at kunne skabe bæredygtige forandringer knyttet an til din styringspraksis og dit strategiske lederskab. Undervisningen tager afsæt i teoretiske oplæg, dialog og høj deltagerinvolvering.

METODE OG VÆRKTØJ
Vi underviser ud fra en New Public Leadership-tilgang. Vi anvender Strategi 9-modellen og Effektkæden som styrings- og procesværktøjer

New Public Leadership og vores procesværktøjer er inspireret af en forandringsteoretisk tilgang, som er baseret på solid forskning i Center for Theory og Change and Actknowledge i New York City.

New Public Leadership er ligeledes baseret på flere års research og analyse af styringspraksis i 30 danske offentlige organisationer samt udvikling og implementering af en ny styringspraksis i flere sjællandske kommuner.

STRATEGI 9-MODELLEN & EFFEKTKÆDEN
Strategi 9-modellen og Effektkæden er de styrings- og procesværktøjer, som er grundværktøjerne i New Public Leadership. De to værktøjer understøtter vejen fra strategisk analyse til en konkret formulering af effektmål og måleparametre samt, hvordan man som organisation måler og følger op på effekten af en indsats.

OPBYGNING OG MODULER
Undervisningen foregår som holdundervisning og strækker sig over to moduler af i alt otte dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en certificering i form af en mindre opgave, et produkt og en mundtlig eksamination

MODUL 1: STRATEGISK OG EFFEKTSTYRING

MODUL 2: LEDERSKAB OG TVÆRGÅENDE EFFEKTSTYRING

Modulerne er af fire dages varighed og er opdelt i korte forløb af to dage for at skabe mulighed for refleksion og fordybelse mellem modulerne. Du tager modulerne som et sammenhængende forløb.

Modulopbygningen skal sikre en naturlig progression og dybde i uddannelsesforløbet, som skal være med til at understøtte dig i arbejdet med en stærk styringspraksis i din egen organisation.

Mellem Modul 1 og Modul 2 arbejder du selvstændigt med en opgave knyttet an til egen praksis.

På uddannelsen eksperimenterer du med ledelse og effektbaseret styring i egen praksis med fokus på eksekvering og opfølgning på effekten af strategiske indsatser i din organisation.

HOLDDATOER
Vi arbejder alle dage fra kl. 09.00-16.00.

HOLD 1

Modul 1:
12. og 13. April 2018 & 17. og 18. Maj 2018

Modul 2:
12. og 13. Juni 2018 & 23. og 24. August 2018

Opgaveaflevering:
5. September 2018 kl. 12.00

Certificering:
12. eller 13. September 2018

HOLD 2

Modul 1:
8. og 9. Maj 2018 & 7. og 8. Juni 2018

Modul 2:
21. og 22. August & 20. og 21. September 2018

Opgaveaflevering:
3. Oktober 2018 kl. 12.00

Certificering:
10. eller 11. Oktober 2018

PRIS
34.000 kr. inklusiv certificering (eksklusiv moms).
I prisen er indeholdt forplejning og bogen New Public Leadership, fra strategi til effekt (DJØR 2016)

Mere info her.

Events